Interaktiivsete animatsioonide kasutamine õppematerjalide koostamisel

Sisukord

1  Sissejuhatus

Antud lühiartiklis1 on toodud mõned animatsiooni näited, millega on võimalik rikastada konkreetseid õppematerjale. Neid saab kasutada, näiteks, e-õppe materjalide koostamisel.

2  Klaviatuuri sõnumivahetuse protokoll: PS/2

Selles animatsiooni näites mikrokontroller võtab vastu klaviatuuri scancode sõnumi koodiga 0x76, mis vastab klahvile ESC. Kogu materjal koos AVR mikrokontrolleri programmeerimiseks vajaliku koodiga on saadaval veebiartiklis vene keeles.

Joonis 1. Sõnumi PS/2 klaviatuurist saabumine puhvrisse

See animatsioon oli valmistatud Photoshop CS3 abil. Iga animatsiooni kaader on käsitsi paika pandud.

3  Two-wire interface for 7-segment indicator

Siin näidetakse, kuidas mikrokontrollerist SIPO nihkeregistri, mis omakorda paneb põlema standartse seitsme segmendiga indikaatori. Nii on võimalik juhtida indikaatorit vaid kahe juhtmega.

Joonis 2. Bait, mida bittide kaupa nihutatakse nihkeregistri, mis paneb indikaatori tööle

4  Pulsilaiusmodulatsioon

Antud näide on valmistatud Processing rakenduse abil. Baasskeem on koostatud Inkscape-is. Mõlemad on tasuta rakendused, mis sobivad väga hästi taoliste materjalide valmistamiseks.

Laadi alla (windows x86/x64): sketch_pwm_v2.zip